Protestantse Gemeente Sloten


   Welkom bij de Protestantse Gemeente in Sloten 

 
2022 Het jaar van de hoop
 
Ook in het afgelopen jaar 2021 stond voor een groot gedeelte in het teken van het coronavirus. Zo konden de kerkdeuren van de Grutte tsjerke te Sloten pas voor het eerst in dat jaar op 23 mei, 1e Pinksterdag, weer open, maar moesten die weer dicht vlak voor de kerstdagen. Een flinke domper, dat vlak voor het feest van de geboorte van het Christuskind, dit niet massaal via een kerkdienst kon worden gevierd. Gelukkig waren er vele online-diensten die gevolgd konden worden, maar toch......
 
Het virus zorgde voor de nodige onrust in ons land en de meningen waren niet te tellen over het beleid van ons ministers. Jammer genoeg leverden al die meningen geen oplossingen, maar wel een verdeeldheid op. Het liet ook weer eens zien hoe machteloos wij als mensen zijn. We worden echt vervelend als we onze eigen gang niet kunnen gaan. De diverse rellen waren daar het schrikbarend voorbeeld van. Het is heel moeilijk voor ons om de regie uit handen te moeten geven. Onze Schepper laat zich niet door ons mensenkinderen sturen en vraagt geduld van ons. We zullen de situatie zoals die nu heerst moeten accepteren en actief inspelen op de mogelijkheden die dit biedt.
Laat alle meningen maar achterwege want die leiden vaak toch alleen maar tot ergernis. Laat ons met geduld, mildheid en vertrouwen het leven proberen te leven en Gods wijsheid niet in twijfel trekken.
 
De protestantse gemeente in Sloten heeft ook een belangrijke beslissing moeten nemen door op 14 oktober jl. het besluit te nemen tot de verkoop van de Lytse tsjerke, de voormalige Gereformeerde kerk; dit om de gemeente in de toekomst wat meer lucht te kunnen geven. Emoties zijn niet van de lucht voor degenen die hier lang hebben gekerkt. Dat heeft natuurlijk ook met betrokkenheid te maken.
 
Positief is, en zo kunnen we het nieuwe jaar beginnen, dat de beroepingscommissie van de protestantse gemeenten van Hemelum, Wijckel en Sloten een kandidaat op het oog hebben die ons de komende jaren als predikant zou kunnen dienen. Eind 2021 zou deze voorganger aan de drie kerkelijke gemeenten worden voorgesteld in drie afzonderlijke bijeenkomsten. Helaas zat het coronavirus ons dwars, maar niet getreurd, want in dit net gestarte jaar zal er beslist een moment komen dat dit wel kan.
Dat God ons pad in 2022 met geduld, wijsheid en vertrouwen mag plaveien!
 
(Bovenstaande is overgenomen uit het jaarboekje 2022) 
 
 
De Protestantse gemeente Sloten is een onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. Onze gemeente valt onder de classis Fryslân en deze classis is weer verdeeld over 10 ringen. Onze gemeente valt onder de ring Sneek.  In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar. Alle nieuws hierover kunt u vinden op www.classisfryslan.nl
Onze gemeente kan het beste omschreven worden als een Christus belijdende gemeente. Samen gemeente zijn: in erediensten, het jeugdwerk en gespreksgroepen!

De samenstelling van de kerkenraad:

Pastoraat:             Ds. J.M.Peschar

voorzitter:            dhr. F.de Boer                                                              

scriba:                 dhr. G.Stegenga                                                        

ouderlingen:         mw. T. van der Sluis en mw. D.Visser. Pastorale ondersteuners zijn: mw. O.Reekers en dhr. H.J.de Jong.

jeugdouderling:     dhr P.Pander

diaconie:              dhr. F.de Boer, dhr. M.van Dijk en mw J.Swart.

coll. van kerkrtm.: dhr. J.op de Hoek en de dames J.Zandstra en H.Mulder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail