Protestantse Gemeente Sloten

 

      

Welkom bij de Protestantse Gemeente in Sloten

WAT DOEN WIJ en WIE ZIJN WIJ?
 
1. Wat doen wij......
 
Beste gemeenteleden en inwoners van Sloten en de buurdorpen Wijckel en Tjerkgaast
In deze onrustige Corona-tijd willen we graag iets betekenen voor mensen, die hulp nodig hebben.
Wellicht kunnen we hulp bieden aan degenen die niet meer de deur uit kunnen of willen door het Coronavirus.
 
DUS: 
* heeft u boodschappen nodig
* hulp bij een klusje  
* of andere hulp nodig...
 
BEL of app gerust naar Froukje Rienstra tel.nr. 06-31164898 of Katharina Pander 06-25258132. 
 
Ook zoeken we vrijwilligers die ons willen helpen. Samen staan we sterk tegen Corona.
 
 
2. Wie zijn wij........
 
De Protestantse gemeente Sloten is een onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. De gemeente kan het beste omschreven worden als een Christus belijdende gemeente. In de prediking staat Hij centraal: Zijn volbrachte werk, Zijn liefde en trouw.

Wij geloven dat die trouw aan alles voorafgaat en groter is dan de ontrouw, de onmacht en de schuld van mensen. Wij geloven door Hem in een God, die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. Daarom mogen we leven vanuit de vreugde, de kracht en het geloof in Zijn opstanding. Dat maakt ons tot mensen die leven van de hoop. 

Als kerk willen we een herberg zijn, een plaats waar mensen zich geborgen weten. Noem het een uitspanning, vroeger werden de paarden bij een herberg uitgespannen. Een plaats waar we vrij, vrolijk en ontspannen mogen zijn. Vanuit die ontspannenheid willen we Hem en de medemens dienen. Samen gemeente zijn: in erediensten, kringwerk, vrouwenavonden en het jeugdwerk!

De samenstelling van de kerkenraad:

Pastoraat:            dhr. R.Pasterkamp.

voorzitter:            dhr. F.de Boer                                                              

scriba:                 dhr. G.Stegenga                                                        

ouderlingen:         mw. T. van der Sluis en mw. D.Visser. Pastorale ondersteuners zijn: mw. O.Reekers en dhr. H.J.de Jong.

jeugdouderling:     dhr P.Pander

diaconie:              dhr. F.de Boer, mw. A.Müller en dhr. M.van Dijk

coll. van kerkrtm.: mw. J.Zandstra en de heren G.van de Beek en J.op de Hoek