Protestantse Gemeente Sloten

 

 

 

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Sloten

Wie zijn wij? 

De Protestantse gemeente Sloten is een onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. De gemeente kan het beste omschreven worden als een Christusbelijdende gemeente. In de prediking staat Hij centraal: Zijn volbrachte werk, Zijn liefde en trouw.

Wij geloven dat die trouw aan alles voorafgaat en groter is dan de ontrouw, de onmacht en de schuld van mensen. Wij geloven door Hem in een God, die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. Daarom mogen we leven vanuit de vreugde en de kracht en het geloof in Zijn opstanding. Dat maakt ons tot mensen die leven van de hoop. 

Als kerk willen we een herberg zijn, een plaats waar mensen zich geborgen weten. Noem het een uitspanning, vroeger werden de paarden bij een herberg uitgespannen. Een plaats waar we vrij en vrolijk ontspannen mogen zijn. Vanuit die ontspannenheid willen we Hem en de medemens dienen.