Protestantse Gemeente Sloten

 

      

Welkom bij de Protestantse Gemeente in Sloten

WAT DOEN WIJ IN CORONATIJD en WIE ZIJN WIJ?
 
1. Wat doen wij in Coronatijd
.
Voor veel mensen is het een eenzame tijd, er zijn even geen kerkdiensten, bezoek van familie of kinderen wordt op een laag pitje gezet en dan zijn de dagen lang, vooral nu de herfst en de winter voor de deur staan. Daarom zetten de ouderlingen de deur open van de consistorie cq kerk voor een bakje 'troost' en een praatje. 
Vanaf donderdag 5 november a.s. 's middags van 14.00-16.00 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee. Neem uw buurman/vrouw, vriend of vriendin mee, iedereen is welkom. Ook voor een bezinningsmoment bent u van harte welkom!
 
De bloemengroet wordt in deze periode verzorgd door één van de diakenen. 
 
De collectes voor november gaan gewoon door, want ook als gemeente moeten we onze medemens blijven ondersteunen. Uw bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL42 RBRB 0956 2642 71 van de diaconie. 
 
Op Eeuwigheidszondag zal de kerkenraad op gepaste wijze aandacht schenken aan de overledenen van onze stad.
 
Heeft u hulp nodig voor: een klusje, een boodschap of iets anders, bel dan gerust met Katharina Pander, tel.nr. 06-25258132
Deze hulp is speciaal bedoeld voor degenen die niet meer de deur uit kunnen of willen vanwege het Coronavirus.
Vrijwilligers zijn altijd welkom, want samen staan we sterk tegen Corona.
 
 
2. Wie zijn wij........
 
De Protestantse gemeente Sloten is een onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. De gemeente kan het beste omschreven worden als een Christus belijdende gemeente. In de prediking staat Hij centraal: Zijn volbrachte werk, Zijn liefde en trouw.

Wij geloven dat die trouw aan alles voorafgaat en groter is dan de ontrouw, de onmacht en de schuld van mensen. Wij geloven door Hem in een God, die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. Daarom mogen we leven vanuit de vreugde, de kracht en het geloof in Zijn opstanding. Dat maakt ons tot mensen die leven van de hoop. 

Als kerk willen we een herberg zijn, een plaats waar mensen zich geborgen weten. Noem het een uitspanning, vroeger werden de paarden bij een herberg uitgespannen. Een plaats waar we vrij, vrolijk en ontspannen mogen zijn. Vanuit die ontspannenheid willen we Hem en de medemens dienen. Samen gemeente zijn: in erediensten, kringwerk, vrouwenavonden en het jeugdwerk!

De samenstelling van de kerkenraad:

Pastoraat:            dhr. R.Pasterkamp.

voorzitter:            dhr. F.de Boer                                                              

scriba:                 dhr. G.Stegenga                                                        

ouderlingen:         mw. T. van der Sluis en mw. D.Visser. Pastorale ondersteuners zijn: mw. O.Reekers en dhr. H.J.de Jong.

jeugdouderling:     dhr P.Pander

diaconie:              dhr. F.de Boer, mw. A.Müller en dhr. M.van Dijk

coll. van kerkrtm.: mw. J.Zandstra en de heren G.van de Beek en J.op de Hoek