Protestantse Gemeente Sloten

 

 

  

 

 

 

 

 

Jeugdclubs

 

De Protestantse kerk van Sloten organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd. Een twintigtal vrijwilligers leiden deze activiteiten.

Rock-Solid I
Voor de jonge jonkjes en famkes is er ‘Rock-Solid I’. Daar worden thema-spelletjes gedaan en het thema wordt in de ‘Preek van de Week’ verder duidelijk gemaakt.
De kinderen kunnen ook leren om te gaan met wie ze niet van school kennen.
‘Rock Solid I’ is voor kinderen van 10-12 jaar (groep 7 & 8) en eventueel nog voor brugklassers.
Wij hebben een enthousiaste groep kinderen, waarvan de meeste jongens en 2 meiden.
‘Rock Solid I’ vindt eens per 14-dagen plaats en we werken met thema's. Ons volgende thema is: ‘Hoe ga je om met je ouders’? Tijdens de ‘Preek van de week’, die duurt ongeveer 5 minuten, krijgen de kinderen wat te drinken met wat lekkers erbij. We zitten dan boven op de kreake; daar zit het lekker knus! We doen drukke spelletjes, afgewisseld met wat rustige praat opdrachten. Het duurt ongeveer 20 minuten en het is op vrijdagavond in de Lytse Tsjerkje van 18.30-20.00 uur. De kosten bedragen 50 cent per keer en dit wordt besteed aan een goed doel dat de kinderen zelf mogen uitzoeken. Dit jaar is het Stichting Sviatoslav geworden. We gaan ook wel eens een keer Bingo doen, dan zijn de kinderen heel fanatiek. 1x per jaar, vlak voor de kerst, maken we met de kinderen kerststukjes voor onze oudere, zieke en alleenstaande stadsgenoten. Dit wordt door de kinderen zelf gewaardeerd, maar ook door de mensen die het krijgen.

Rock-Doch it
De kinderen van 11- 13 jaar hebben ‘Rock-Doch it’: in de Lytse Tsjerke komen ze woensdags of vrijdags om de twee weken bijeen. Vóór en na de ‘Preek van de Week’, die inspeelt op vragen die de kinderen bezighouden, hebben ze gelegenheid om hun lust tot knutselen te bevredigen. Er is ruim voldoende gereedschap en materiaal om vuurtorens, poppen, vrachtwagens, bootjes, gitaren, tassen en vliegtuigjes van hout, metaal of (kunst)stof te maken, geheel naar eigen keuze. Daarnaast is er op woensdag een ‘zachte’ creatieve kant met stoffen versieren of kralen e.d. Vandaar dat er op die avond meer meisjes zijn dan op vrijdagavond. Menige volwassene zal denken: Had ik dat ook maar gehad, toen ik zo jong was..

Rock-Solid II
Voor de oudere kinderen is de bijeenkomst genaamd ‘Rock-Solid II’, waar spelletjes de hoofdzaak zijn. De discussies en ook de ‘Preek van de Week’ gaan wat dieper dan bij ‘Rock-Solid I’.

Provider
Voor de oudste kinderen is er ‘Provider’, waarin – passend bij de leeftijd - gediscussiëerd  wordt over het geloof. De kinderen voeren ook projecten uit om het geloof handen en voeten te geven. Als voorbeeld: actie voor de World Servants.