Protestantse Gemeente Sloten

 

   

 

 

 

Op de jeugdclub gaan we samen met elkaar in gesprek. Spannende puzzeltochten maken, Bijbelse onderwerpen, koken en andere activiteiten. Dit alles olv. Christiaan en Katharina Pander. De club is voor de jeugd van 12 tot 15 jaar. 

In het kerkblad van februari 2022 stond een prachtig gedicht over de Regenboog.

We dansen op de regenboog met alle 7 kleuren, soms juich en spring je huizenhoog en soms zit je te treuren.

1. Eerst rood, de kleur die warmte geeft, de kleur van rode rozen,

als een paar armen om je heen, waarvan je wangen blozen.

2. Oranje geeft een blij gevoel van felle lentekleuren,

je denkt dan aan de Koningsdag en wat dan gaat gebeuren.

3. Bij geel zie je een helder licht alsof de zon gaat schijnen,

die jaagt het donker op de vlucht en laat de kou verdwijnen.

4. En dan wordt alles heerlijk groen, de knoppen springen open.

Het teken van een nieuw begin waarop wij allen hopen.

5. Soms lig je in het groene gras en kijk je dan naar boven,

dan is de lucht oneindig blauw, wat wil het ons beloven?

6. En zwart, het duister van de nacht en heel diep donker water,

dat veel geheime schatten bergt, wie weet....misschien voor later.

7. Waar denk je aan bij violet? Alleen aan droeve dingen?

Toch hoort die kleur op Gods palet, waar wij nu over zingen.

Maar als je al die kleuren draait, dan ga je wat beleven:

't wordt wit, het licht dat God ons geeft om samen in te leven.