Protestantse Gemeente Sloten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindernevendienst 

Binnen de kerkdiensten hebben de kinderen hun eigen moment, om samen te leren, te horen en te ervaren over de verhalen uit de Bijbel, over God en over Jezus. Tijdens de Bijbellezing en de  preek gaan de kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de kindernevendienst in de consistorie. We volgen het rooster volgens de methode “Vertel het maar”, deze methode volgt de gang van het kerkelijk jaar. Als verwerking  van het verhaal is er vaak een knutselwerkje, een spel of een gesprek. Binnen het jaarrooster zijn er 3 uitgebreide projecten: het paasproject, het pinksterproject en het kerstproject.

De kindernevendienst is er voor kinderen uit onze gemeente, maar natuurlijk ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes en gastkinderen zijn van harte welkom!