Protestantse Gemeente Sloten

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Bij de kerkdiensten:

Bent u wegens omstandigheden niet in de gelegenheid om zelf naar de kerkdiensten te komen, dan kunt u gebruik maken van de kerktaxi tel.nr. 06-46713496.

Financiën:

In januari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze eigen gemeente.

De Eindejaarscollecte is een extra collecte om het werk van onze gemeente te blijven ondersteunen.  

Op oudejaarsdag vindt de Oliebollenactie weer plaats. De opbrengst is voor het restauratiefonds. Bestellingen kunt u doen via de bekende adressen.

 

                                                                                                

 

                                                                                          

                                                                                                  

 

 

 

 

                         U bent van harte welkom bij de volgende kerkdiensten:

datum voorganger tijd bijzonderheden
16-12 Ds. G.J.Krol, Geldermalsen 09.15

3e Adventszondag, bevestiging pastorale medewerksters Adventszondag,

23-12 Ds. J.Hannessen, Heerenveen 10.45

4e Adventszondag mmv. het dubbelkwartet Sadwaande

ma 24-12 Ds.H.Engelsma, Wijnjewoude 21.00

Kerstnachtdienst mmv. muziekkorps Stêd Sleat

di 25-12 dhr. H.L.Rodenhuis, Kampen 09.30

1e Kerstdag gez. dienst in de Vaste Burchtkerk te Wijckel

wo 26-12 dhr. R.Pasterkamp, Urk 09.30

2e Kerstdag, gez. zangdienst in de Grutte Tsjerke te Sloten

30-12 dhr. S.Bakker, Urk 09.15  
ma 31-12 dhr. E.A.Knoeff, Zwartsluis 19.30 Oudjaarsavond
di 01-01   10.00

Vaste Burchtkerk, gez. dienst

in Wijckel